Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Miestna vláda regiónu Navarra (Španielsko) hľadá partnerov

Miestna vláda z Navarry (Španielsko) hľadá partnerov s cieľom požiadať o projekt týkajúci sa spolužitia s islamom, v právach, rovnosti a občianstve, programu Horizont 2020 na tému “Podpora dialógu a výmena osvedčených postupov pri presadzovaní tolerancie a vzájomná úcta ” (identifikátor pre topics: REC-RRAC-RACI-AG-2016). Hľadáme partnerov, najlepšie regionálne subjekty, alebo malé alebo stredné mesto, ktoré by mali záujem na rozvoji medzikultúrnych stratégií vo svojich dedinách a/ alebo štvrtiach.

Uzávierka na vyjadrenie záujem o spoluprácu je: 14.december 2016.
Ak chcete vyjadriť svoj záujem na účasť v projekte,  pošlite e-mail na nasledujúce adresy: arusi@kaizengestion.eu; icortes@kaizengestion.eu;

Pre viac informácií, stiahnite si projektový list v nasledujúcom odkaze: https://www.dropbox.com/s/xnqsdczutqg1haw/Convivencia%20Islam-en.doc?dl=0

Uzávierka na predloženie návrhov: 05. januára 2017
Maximálna spolufinancovania celkových nákladov na oprávnený projekt: Je možné usilovať sa o maximálne 80% celkových oprávnených nákladov projektu.

Pozrite si projektový zámer.

Kontakty na organizáciu:

General Directorate for Peace, Coexistence and Human Rights.

Government of Navarra C/ Arrieta,

12-5º 31002 Pamplona/Iruña. España.  

Zodpovedný:  José María González Odériz – Chief of the Coexistence Section E-Mail.: jm.gonzalez.oderiz@navarra.es