Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Koordinátor z Francúzska hľadá partnerov

Univerzita z Lille z Francúzska vytvára konzorcium a hľadá ďalších partnerov. Pripravovaný projektový návrh spadá do výzvy Green Deal Call v oblasti 5 s názvom: LC-GD-5-1-2020 Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility.

Pozrite sa viac informácií a v prípade záujmu kontaktujte priamo kontakt z inštitúcie.