Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kodaňská organizácia hľadá partnerov pre projekt MSCA-ITN

Kodaňská obchodná škola hľadá organizáciu/partnerov do projektu MSCA-ITN v rámci programu Horizont 2020 EÚ.
Partnerská organizácia musí byť medzinárodne pôsobiacou spoločnosťou, dokáže medzinárodne viesť mzdy.

Partnerská organizácia musí byť ochotná prispieť dvomi spôsobmi:

1. – prispievať do tréningových programov pre výskumných pracovníkov v ranom štádiu, prioritne
o medzinárodnom riadení ľudských zdrojov a žiadostí o zamestnanie.
2. – musí prijať dvoch výskumných pracovníkov v ranom štádiu od decembra 2020 dostali mareca 2021. Viac informácii je v tomto formulári.

Popis výskumných projektov (ESR 7 a ESR 8) nájdete na www.glomo.eu/projects/)

Kontaktujte priamo inštitúciu.
Kontaktné informácie:
Vedúci oddelenia podpory výskumu spoločnosti CBS
Annedorte Vad
Kodaňská obchodná škola
av.research@cbs.dk