Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

IF MSCA 2017 – ponuka hositeľskej inštitúcie – Slovinsko

Národný chemický ústav v Slovinsku ponúka možnosť hostiteľskej inštitúcie v rámci IF MSCA 2017.

Podrobnejšie informácie nájdete v partnerskom profile.