Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hľadajú sa partneri do výzvy SC6

V prílohe nájdete ponuku na partnerstvo z “Mestského a regionálneho laboratória (URRlab)”, ktoré sa zaoberá témou výzvy –  TRANSFORMÁCIE-03-2019. Mestské a regionálne laboratórium je výskumný tím spojený s Karlovou Univerzitou – Prírodovedecká fakulta, Katedra sociálnej geografie a regionálneho rozvoja.

Toto oddelenie má veľa skúseností s projektmi FP a H2020. URRlab sa zameriava na výskumné témy súvisiace s teoretickými a praktickými otázkami miest, systémov vyrovnania, regionálneho rozvoja a súvisiacich oblastí záujmu.

Členovia výskumného tímu sa zapojili do výskumu vo viacerých národných a medzinárodných projektov, ktoré sa zaoberajú súčasnými trendmi v metropolitných regiónoch a mestách, sociálno-diferenciáciou a inými témami.