Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hľadaju sa partneri do konzorcií z Francúzska

Nájdete v prílohe 2 formuláre vyhľadávania partnerov od francúzskych organizácií:
– od <a href="/wp-content/uploads/buxus/HORIZONT_2020/Veda_pre_a_so_spoloc/SwafS_PSF_17_-_LGI_-_France.pdf target=”_blank”>LGI Consulting, ktorá má záujem o účasť vo výzvach SwafS-05, 10, 13, 14 a 23 ako koordinátor alebo partner,
– od združenia <a href=/HORIZONT_2020/Veda_pre_a_so_spoloc/SwafS_PSF_17_-_Bernard_Gregory_Association_-_France.pdf” target=”_blank”>Bernard Gregory, ktoré sa chce pripojiť ku konzorciu, ktoré pripravuje návrh SwafS-26.