Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hľadajú sa partneri do konzorcia, projekt je koordinovaný Ukrajinou

Tu je ponuka na partnerstvo od ukrajinského koordinátora projektu v oblasti SwafS.
Obráťte sa na nich, ak máte akékoľvek nápady.

Projekt “GORODOK INNOVATION GALERIE” – je vzdelávacia platforma. Ide o spoluprácu
inovatívnych vedeckých riešení, technológií a elektroniky s prvkami návštevníckej praktickej a experimentálnej činnosti.
Poslanie: zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacej výchovy detí, mládeže a rodiny.
Náš návrh do programu Horizont 2020 je takmer hotový, ale zatiaľ nemáme žiadnych partnerov. Takže hľadáme partnerov do konzorcia.

Pozrite si náš profil.

Kontakt:

Anastasiia Kashkarova

Assistant 
International Cooperation and Partnerships Department

Innovation Gallery

23 Avenue of Stepan Bandera

Kiev, Ukraine

Phone: + 38 066 921 32 18

Email: Nastya.EuropaPlus@gmail.com