Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Grécka univerzita v Pireuse hľadá partnerov

Univerzita v Pireuse hľadá partnerov

V prílohe nájdete ponuku do projektov z Grécka pre nasledujúce témy:

– SwafS-05-2017: Nové konštelácie meniacich sa inštitúcií a účastníkov
– SwafS-06-2017: Zapojenie priemyslu – Majstri pre RRI v priemyselných odvetviach
– SwafS-12-2017: Webové stránky inovatívnych hodnotových reťazcov a otvorení pre RRI
– SwafS-22-2017: Etické dimenzie IT technológií: európska perspektíva zameraná na aspekty bezpečnosti a ľudských práv