Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Global 2000 ponúka partnerstvo

Do pozornosti Vám dávame daľšiu ponuku na partnerstvo do konzorcia. Ide o partnera Global 2000 z Rakúska, ktorý sa zaujíma o témy týchto konkrétnych výziev. Pozrite si jeho partnersky profil a v prípade záujmu sa kontaktujte priamo na kontaktnú osobu uvedenú v tomto profile.

SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science

– SwafS-24-2020: Science education outside the classroom

– SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and frugal innovation

Global2000 má mnohé skúsenosti s témou Citizen Science aj v projektoch H2020.

18.11.2019,kas