Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

GLINTT má záujm využiť výzvy v oblasti Zdravie

V prílohe Vám ponúkame profil GLINTT, vedúceho hráča v oblasti zdravotníckych služieb, ktorý viac ako 20 rokov ponúka poradenské a technologické riešenia pre lekárne, nemocnice a ďalšie zainteresované strany v reťazci zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti sa riešenia spoločnosti GLINTT ako softvér na správu používa vo viac ako 200 nemocniciach a klinikách a viac ako 12 000 lekárniach na Pyrenejskom polostrove.

GLINTT má záujem o účasť v projektoch na témy DT-TDS-01-2019 (Inteligentné a zdravé bývanie), SC1-DTH-10-2019-2020 (Digitálne zdravotné služby a služby starostlivosti), SC1-DTH-08-2018 Európska interoperabilná výmena elektronických zdravotných záznamov (EHR)) a SC1-DTH-11-2019 (Pilotné projekty integrovanej personalizovanej  starostlivosti orientovanej na výsledky).
Opis odborných znalostí na každú tému a profil spoločnosti je v dokumente formátu PDF.