Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Francúzsky koordinátor hľadá partnera do projektu

Francúzska univerzita – Université de Nantes hľadá chýbajúceho partnera do konzorcia s expertízou v oblasti implementácie opatrení založených na prírodných procesoch (nature based solution) do pripravovaného projektu v rámci témy Klastra 5:

HORIZON-CL5-2022-D1-02-05: Let nature help do the job: Rewilding landscapes for carbon sequestration, climate adaptation and biodiversity support

Cieľom projektu je zhodnotiť aktuálny príspevok ekosystémov mäkkých sedimentov v prílivových oblastiach (t. j. bahno, piesočnaté plochy, morská tráva a slané močiare) k sekvestrácií uhlíka ako kľúčovej ekosystémovej služby pre adaptáciu a mitigáciu klimatickej zmeny.

Ciele projektu:

  • Estimate the actual contribution of intertidal soft sediment ecosystems (i.e mud and sandflats, seagrass an salt marsh) to carbon sequestration, climate adaptation and
    biodiversity support at varied temporal and spatial scales
  • Estimate the loss in mitigation/adaptation strategies to cope with climate change if soft sediment ecosystems continue to disappear, and the gain if they are restored/rewilded
  • Contribute to the achievement of societal recognition of soft sediment ecosystems importance
  • Co-design, co-implement and co-evaluate options for restoring/rewilding soft sediment ecosystems with social and nature sciences, citizens, stakeholders, regional and local
    authorities

V prípade záujmu o bližšie informácie k ponuke kooordinátora kontaktujte priamo príslušné NCP.

26.10.2021, mit