Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Epic zo Švajčiarska hľadá konzorciu v oblasti Zdravie

ETH Phenomics Center (EPIC) zo Švajčiarska hľadá partnerov. ETH Phenomics Center (EPIC) je inovačná technologická platforma ETH, ktorá ponúka: údržbu myší podľa najvyšších hygienických štandardov. Izolátorové jednotky umožňujú vedenie a metabolickú analýzu myší bez zárodkov a gnotobiotických myší.

Transgénna jednotka EPIC ponúka najmodernejšie transgénne služby na generovanie transgénnych zvieracích modelov ľudského ochorenia, vrátane molekulárneho klonovania, technológie CRISPR / Cas9. Jednotka fenotypizácie EPIC umožňuje fenotypizáciu, behaviorálne, metabolické a fyziologické fenotypizácie v čistej miestnosti a FACS.

Tento vynikajúci švajčiarsky partner hľadá konzorcium, ktoré sa zapojí a prispieva k týmto témam:
– SC1-BHC-01-2019
– SC1-BHC-02-2019
– SC1-BHC-07-2019
– SC1-BHC-14-2019

Okrem toho je Stefan Selbert veľmi skúseným projektovým partnerom v rámci EÚ a zúčastnil sa mnohých projektov, ako aj hodnotiteľa v programoch MSPstroj a zdravotníctvo.