Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Belgické mesto Hasselt hľadá partnerské mesto do existujúceho konzorcia

Belgické mesto Hasselt pripravuje projektový návrh do otvorenej témy v rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, zameranej na energeticky pozitívne štvrte: TOPIC ID: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04: Positive Clean Energy Districts

Z existujúceho konzorcia im nečakane vypadol jeden kľúčový partner (iné mesto v zahraničí), za ktorého hľadajú náhradu.

Viac informácií o rozpracovanom projektovom návrhu a ponuke na spoluprácu od belgického koordinátora nájdete vo formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

21.3.2022, mit