Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

World Manufacturing Week


Začiatok: 18. 10. 2021 09:30

Koniec: 22. 10. 2021 18:30

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: EIT Manufacturing

Miesto konania: online
World Manufacturing Week, ktorý sa bude konať online v dňoch 18. 10. – 22 .10. 2021 je jedinečnou príležitosťou objaviť a preskúmať najlepšie postupy, potreby, prístupy, zmýšľanie a riešenia s cieľom znova naštartovať budúcnosť výroby.

Podujatie sa zameriava na vytvorenie otvorenej platformy na diskusiu o kľúčových problémoch a príležitostiach v oblasti výroby s cieľom podporiť organizácie prostredníctvom proaktívnej výmeny myšlienok a najlepších postupov.

World Manufacturing Week bude zahŕňať množstvo cielených podujatí organizovaných spoločnosťami, podnikateľskými asociáciami, univerzitami a výskumnými organizáciami a verejnými inštitúciami. Niektoré z podujatí budú organizované aj EIT Manufacturingom.

Viac informácií a program

world manufacturing week

Zdroj: EIT Manufacturing, 13.09.2021, erh

Pridať do Google Calendar