Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Workshop: Disaster Risk Reduction and Space-based Applications


Začiatok: 15. 09. 2021 10:00

Koniec: 15. 09. 2021 12:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Európska komisia, DG HOME

Miesto konania: online
Civil defense - Wikipedia

Extrémne a dramatické záplavy z 15.-16. júla 2021 v Belgicku a Nemecku poukázali na veľkú priepasť medzi dostupnými vedeckými informáciami, nástrojmi na predpovedanie dopadov, včasnou komunikáciou a posúdením závažnosti varovaní miestnymi úradmi, čo viedlo k neefektívnej evakuácii osôb vystavených záplavám. Táto udalosť jednoznačne poukázala na nedostatočný mechanizmus riadenia náhlych a extrémnych prírodných katastrof pri súčasnom nepochopení rizika zo strany miestnych úradov ako aj ohrozených osôb.

Riešenie takýchto krízových javov vyžaduje medzisektorový, cezhraničný a medziodborový integrovaný prístup. V snahe predchádzať podobným situáciám program Horizont Európa v rámci klastra 3 a v súlade s odporúčaním odborníkov na civilnú ochranu, tvorcov politík a vedeckej komunity publikoval témy na predkladanie projektových návrhov týkajúcich sa aspektov integrovaného znižovania rizika katastrof (DRR). Tieto témy uznávajú, že okrem doteraz dostupných nástrojov na modelovanie a predpovedanie dopadov majú v DRR dôležitú úlohu aj vesmírne aplikácie, napr. sledovanie vývoja lesných požiarov alebo bleskových povodní. V rámci štyroch tém DRS sa uvádza, že ak projekty používajú satelitné údaje a služby pri určovaní polohy, navigácii a/alebo načasovaní, musia využívať Galileo/EGNOS a pre účely pozorovania Zeme sa zase podporuje program Copernicus.

Dňa 15. septembra 2021 v čase od 10.00 do 12.30 uskutoční workshop s názvom Disaster Risk Reduction and Space-based Applications, ktorého cieľom bude objasniť a uľahčiť interakcie medzi DRR a komunitami napojenými na technológie pozorovania Zeme z vesmíru. Ide o CERIS workshop aj k znižovaniu rizika katastrof a aplikácii využívajúcich pozorovanie Zeme z vesmíru.

Registrácia na podujatie bude otvorená koncom augusta.

Zdroj: EK, 27.7.2021, peb

Pridať do Google Calendar