Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webináre Akadémie Európskej batériovej asociácie sú späť


Začiatok: 11. 10. 2022 16:00

Koniec: 11. 10. 2022 17:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EBA
Batérie sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcou technológiou skladovania energie v Európe a kľúčovým faktorom podporujúcim nízkouhlíkové hospodárstvo. Po dvoch úspešných sériách webinárov, ktoré Akadémia Európskej batériovej asociácie (EBA) odvysielala, pripravila ďalšiu tretiu sériu!

Úvodný seminár bol zameraný na výzvy súvisiace s kvalifikáciou v pretekoch o zelené talenty, zaoberal sa obrovským a rastúcim počtom nových pracovných miest v celom hodnotovom reťazci batérií a nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov na vybudovanie nového batériového priemyslu v Európe a mimo nej. Na záver prvého semináru bol predstavený krátky časový rámec na nábor a školenie pracovníkov, ktorí budú pokrývať nový súbor zručností.

V druhom webinári sme sa hlbšie pozreli na akadémiu EBA – európsku iniciatívu na zvyšovanie a rekvalifikáciu kľúčových pracovníkov na celom kontinente a mimo neho – čo robíme, ako to robíme a pre koho to robíme.

Dlho očakávaný tretí webinár tejto série sa uskutoční 11.10.2022 v čase 16.00-17.00 SEČ Vypočujete si informácie od troch spoločností, s ktorými EBA úzko spolupracuje. Prednášať budú:

  • Anna Cato Moe, projektová a vývojová manažérka, Gothenburg Technical College
  • Carlos Regalado, inžinier batérií a vedúci projektu, Power Electronics
  • Dirk Vogel, výkonný riaditeľ, RKW Sachsen

Predmetom 45-minútového webináru budú ich vzdelávacie potreby a boľavé miesta, spolupráca s EBA Academy, využité vzdelávacie produkty a predstavenie ako ich organizácia a ľudia profitovali z partnerstva.

REGISTRÁCIA

Európsku alianciu pre batérie (EBA) združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 účastníkov z priemyslu a inovácií od roku 2017. Cieľom je zabezpečiť, aby všetci Európania mali prospech z bezpečnejšej dopravy, čistejších vozidiel a udržateľnejších technologických riešení. To všetko sa dosiahne vytvorením konkurencieschopného a udržateľného hodnotového reťazca výroby batériových článkov v Európe.

Pridať do Google Calendar