Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti


Začiatok: 28. 04. 2021 09:00

Koniec: 28. 04. 2021 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu Vám dáva do pozornosti online podujatie s názvom: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 28. apríla 2021 v čase 9:00 – 12:00 hod. online, cez platformu webex.

Podujatie sa uskutoční online formou v stredu 28. apríla 2021 v čase 9:00 do 12:00 hod. Cieľovou skupinou sú zástupcovia výskumno-vývojových inštitúcií a vysokých škôl a podobne.

Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať na stránke Horizont Európa. Deň pred podujatím Vám bude zaslaný odkaz na pripojenie na Vami zaslanú emailovú adresu. Registrácia je uzavretá.

Program podujatia

Prezentácie z podujatia podľa programu.

Záznam z podujatia

FAQs z webinára

Kontaktná osoba: Kvetoslava Papanová – NCP, tel: ++421 2 69253 164

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 9.4.2021, kvp

Pridať do Google Calendar