Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Otvorená veda a šírenie vedeckých poznatkov


Začiatok: 28. 02. 2023 10:00

Koniec: 28. 02. 2023 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: F.O.R.M.

Miesto konania: online
Webinár oboznámi účastníkov so zásadami princípov otvorenej vedy s dôrazom na predtlačové verzie prác a dokumentov. Dôraz bude kladený na potreby výskumníkov a vedeckej komunity. Podujatie sa uskutoční 28.februára 2023.

Zdroj: eosc.eu

Termín ’pre-prints

Predtlačové verzie prác (’pre-prints’) sú úplné písomné opisy výstupov výskumu, ktoré sú autori ochotní zverejniť. Zahŕňajú príspevky, ktoré sú v recenznom konaní, a tie, ktoré boli zamietnuté alebo neboli zaslané do recenzovaného časopisu. Hoci koncepcia preprintov bola spočiatku sporná, potreba rýchleho hodnotenia a šírenia životne dôležitého výskumu ako napr. počas pandémie COVID-19, urýchlila tempo otvorenej vedy a podporila rast počtu publikácií v predtlačovej verzii na rýchle a otvorené zdieľanie nových zistení a prijímanie spätnej väzby.

Zameranie webináru

  • Interaktívny workshop oboznámi účastníkov s praktickým prístupom k používaniu predtlače a s výhodami, ktoré ponúka rôznym skupinám zainteresovaných strán.
  • Účastníci tiež získajú prehľad o globálnom prostredí otvorenej vedy a o práci Medzinárodnej rady pre vedecké publikovanie.

Pre koho je webinár určený

Podujatie je určené pre výskumných pracovníkov, tvorcov politík, knihovníkov, akademikov, zástupcov univerzít, zástancov otvorenej vedy a pre všetky zainteresované strany systému vedeckého publikovania.

Zdroje: eosc.eu; zverejnené: 2.2.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar