Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár k iniciatíve EIT HEI na podporu inovácií vo VŠ vzdelávaní


Začiatok: 14. 04. 2021 14:00

Koniec: 16. 04. 2021 15:15

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EIT

Miesto konania: online




Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) organizuje v dňoch 14. – 15. apríla 2021 informačné podujatie k pilotnej iniciatíve EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Iniciatíva je spoločnou aktivitou všetkých 8 znalostných a inovačných spoločenstiev EIT (KICs). Zámerom je podporiť v projektoch zvýšenú účasť vysokých škôl, ktoré ešte nie sú členmi komunít EIT.

Podujatie sa bude venovať predstaveniu výzvy, ozrejmí pravidlá oprávnenosti, hodnotiaci proces a tiež poskytne bližšie informácie k zadefinovaniu akčného plánu (Innovation Vision Action Plan) v rámci projektovej žiadosti.

Aktuálne je pre termíny 14.04. a 15.04 naplnená kapacita webinárov, pridaný bol nový termín 16.04.2021, 14.00 – 15.15 h.

Bližšie informácie a registrácia na podujatie

Zdroj: EIT, 8.4.2021, mob

Pridať do Google Calendar