Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Horizont Európa a Európsky obranný fond: rozdiely a podobnosti


Začiatok: 28. 10. 2021 10:00

Koniec: 28. 10. 2021 13:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: LINO, ELO, MITA a ďalší partneri
Cieľom online podujatia je poskytnúť účastníkom prehľad o vývoji politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií a o nástrojoch financovania v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj vytvoriť pre účastníkov platformu na výmenu projektových nápadov a hľadanie partnerstiev pre budúce konzorciá.

Počas webinára budú mať účastníci tiež príležitosť dozvedieť sa o estónskych, litovských a lotyšských aktéroch v oblasti obrany a bezpečnosti.

Partnerské podujatie bude venované prezentáciám v rámci vybraných výziev klastra 3 programu Horizon Europe (v pracovnom programe 2021/2022) a výziev Európskeho obranného fondu pre prelomové obranné technológie:

  • HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03: Posilnený boj proti zneužívaniu kultúry online hier extrémistami
  • HORIZON-CL3-2022-CS-01-01:  Zlepšené monitorovanie hrozieb, detekcia narušenia a reakcia na ne v komplexných a heterogénnych digitálnych systémoch a infraštruktúrach
  • HORIZON-CL3-2022-CS-01-02: Dôveryhodné metodiky, nástroje a zabezpečenie údajov “podľa dizajnu” pre dynamické testovanie potenciálne zraniteľných, nezabezpečených hardvérových a softvérových komponentov
  • HORIZON-CL3-2022-CS-01-04: Vývoj a overovanie procesov a nástrojov používaných na agilnú certifikáciu produktov IKT, služieb IKT a procesov IKT
  • HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01:  Zvýšená pripravenosť občanov v prípade katastrofy alebo krízovej situácie
  • HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04: Sociálne inovácie ako podpora bezpečnostných riešení a zvýšeného vnímania bezpečnosti
  • EDF-2021-OPEN-RDIS-Open:  Výskum prelomových technológií pre obranu

Registrácie pre účastníkov je otvorená do 26. októbra 2021. Registrovať sa môžete tu.

Link na podujatie bude zaregistrovaným účastníkom zaslaný do 27. októbra 2021.

Ak chcete vystúpiť s pitch prezentáciou, priamo kontaktujte organizátorov do 26. októbra.

Zverejnené 26.10.2021, slord

Pridať do Google Calendar