Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinar: Horizon Europe financial guidelines: How to read, understand and comply with – Expert Insights


Začiatok: 11. 10. 2022 14:00

Koniec: 11. 10. 2022 15:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EMDESK

Miesto konania: online
Dňa 11. októbra 2022 sa bude konať 1-hodinový webinár “Horizon Europe financial guidelines: How to read, understand and comply with – Expert Insights” / “Finančné smernice programu Horizont Európa: Ako ich čítať, porozumieť a dodržiavať – Skúsenosti expertov”.

Cieľom webinára bude informovať ako sa vyhnúť chybám pri tvorbe rozpočtu a vyúčtovaní projektu.

Termín: 11.10. 2022 od 14:00 hod.

Viac informácií a registrácia (bezplatne)

Všetky informácie k programu Horizont Európa v slovenskom jazyku získate v Národnej kancelárii Horizontu.

EMDESK, 28.9.2022, elz

Pridať do Google Calendar