Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár HEInnovate o nástroji pre VŠ na posúdenie inovačného potenciálu


Začiatok: 23. 04. 2021 14:00

Koniec: 23. 04. 2021 15:15

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EIT

Miesto konania: online
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) organizuje dňa 23. apríla 2021 v čase 14.00 – 15.00 h webinár s názvom Introduction to HEInnovate.

HEInnovate, bezplatný nástroj vyvinutý OECD a Európskou komisiou, je určený pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a umožňuje im posúdiť svoj inovačný potenciál. Pomocou tohto nástroja univerzity vyhodnotia prepojenie na podnikateľský sektor a to, do akej miery ovplyvňuje ich inštitúcia inovácie v regióne.

V prípade, že sa plánujete zapojiť do pilotnej iniciatívy EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, získate na webinári HEInnovate dôležité informácie o tomto nástroji, ktorý pri predkladaní žiadosti musíte využiť pri tvorbe svojho akčného plánu na zlepšenie inovačných kapacít (Innovation Vision Action Plan/IVAP). Vypracovanie akčného plánu je povinnou súčasťou projektovej žiadosti.

Iniciatíva EIT HEI – Budovanie inovačných kapacít vo VŠ vzdelávaní je súčasťou stratégie EIT pre aktuálne programové obdobie 2021 – 2027 a prepája VŠ vzdelávanie s praxou a uľahčuje tiež prístup do inovačného ekosystému EIT. V pilotnej výzve podporí 23 projektov, ktoré môžu získať finančnú podporu vo výške až do 1,2 mil. EUR.

Počet účastníkov na webinári je obmedzený, preto sa v prípade záujmu zaregistrujte čím skôr.

Registrácia na podujatie

Zdroj: EIT, 19.4.2021, mob

Pridať do Google Calendar