Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: EIT Nuts & Bolts


Začiatok: 16. 11. 2021 10:00

Koniec: 16. 11. 2021 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EIT

Miesto konania: online
Webinár: EIT Nuts & Bolts

Počas druhého webinára zo série podujatí k výzve na prípravu nového znalostného a inovačného spoločenstva (KIC) v oblasti kultúrnych a kreatívnych sektorov a priemyselných odvetví (Cultural & Creative Sectors and Industries/CCSI) sa dozviete viac o modeli financovania EIT, ktorého základ stojí na finančnej udržateľnosti. Webinár sa bude tiež venovať riadeniu EIT a KIC a cyklu grantov EIT, ako aj zmluvným vzťahom medzi EIT a KIC. Na záver budú predstavené nástroje monitorovania a hodnotenia, ktoré EIT používa.

Podujatie sa uskutoční online dňa 16. novembra 2021 v čase 10:00 – 11:30 h.

Bližšie informácie a registrácia

Dávame vám do pozornosti aj ďalšie webináre v rámci tejto série:

Key EIT Activities30. november 2021 (10:00 – 11:30 h)

Dozviete sa viac o kľúčových aktivitách EIT v oblasti vzdelávania, inovácií a akcelerácie podnikania. Účastníkom bude predstavená regionálna inovačná schéma EIT RIS, ktorá podporuje krajiny s nižším inovačným potenciálom, kam sa radí aj Slovensko.

United in Innovation7. december 2021 (10:00 – 11:30 h)

Webinár predstaví synergie medzi EIT a ostatnými nástrojmi politiky a financovania EÚ. Zástupcovia Európskej komisie predstavia programy a spôsob, akým budú spolupracovať s novým KIC CCSI.

Zdroj: EIT, 11.11.2021, mob

Pridať do Google Calendar