Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Dopady H2020 projektov zvyšovania energetickej účinnosti v odvetviach priemyslu a služieb


Začiatok: 22. 04. 2021 09:30

Koniec: 22. 04. 2021 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EASME & RICARDO

Miesto konania: online
Do pozornosti Vám dávame webinár názvom “Impacts, Achievements and Success Stories of EU-funded projects supporting EU companies toward the Clean Energy Transition” , ktorý organizuje dňa 22.4.2021 od 9:30 – 12:00 hod. agentúra EASME (Výkonná agentúra EK pre malé a stredné podniky), kde predstaví kľúčové výsledky štúdie hodnotiacej dopady 41 projektov financovaných z programov Intelligent Energy Europe-II a HORIZONT 2020. Projekty sú zamerané na podporu zavádzania efektívneho využitia energií v odvetviach priemyslu a služieb. Štúdia potvrdila významný prínos realizovaných projektov pri zlepšovaní energickej účinnosti zapojených spoločností, a ich postavenie na trhu. Ďalej, štúdia poskytla množstvo nových informácií a odporúčaní pre európske spoločnosti pri prechode na čistú energiu v súlade s ambicióznym  politickým záväzkom EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Počas webinára budú okrem úspešných H2020 projektov prezentované výsledky z ďalšieho prieskumu vykonaného medzi významnými priemyselnými subjektami ku „Kritickým výzvam a príležitostiam v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie“, ktoré odrážajú postrehy a pohľady na najnaliehavejšie priority a medzery na trhu.

Webinár sa uskutoční 22.4.2021 od 9:30-12:00. Registrácia na webinár je bezplatná.

Program podujatia.

Pridať do Google Calendar