Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár a networkingové podujatie: Societal Transformations in the Digital Age


Začiatok: 12. 05. 2022 09:30

Koniec: 12. 05. 2022 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: SLORD, Neth-ER, LINO,PolSCA

Miesto konania: online
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli Vás spoločne s partnerskými styčnými kanceláriami Neth-ER, LINO a PolSCA pozýva na medzinárodné podujatie s názvom Societal Transformations in the Digital Age: Opportunities for Interdisciplinary Research in Horizon Europe. Podujatie sa koná online 12. mája 2022 od 9:30 do 13:00 hod.

Cieľom tohto podujatia bude spojiť odbornú vedeckú komunitu, ktorá sa zaoberá otázkami súvisiacimi s vplyvom digitálnych technológií na spoločnosť. Poskytne aj príležitosti na nadväzovanie nových partnerstiev medzi účastníkmi.

Počas tohto poldenného podujatia:

  • budeme diskutovať o súčasných výzvach súvisiacich s digitálnou transformáciou našich demokracií a spoločenského a hospodárskeho života,
  • predstavíme zaujímavé príklady interdisciplinárnych projektov, ktoré spájajú rôzne výskumné a inovačné komunity,
  • predstavíme hlavné možnosti financovania, ktoré sú k dispozícii výskumníkom pôsobiacim v tejto oblasti.

Podujatie by mohlo byť zaujímavé pre výskumných pracovníkov, manažérov výskumu a projektov, orgány verejnej správy alebo kohokoľvek iného, kto sa zaujíma o túto tematiku.

Nadväzovanie kontaktov

Po podujatí bude nasledovať neformálny networking na online platforme Wonder.me. Účastníci majú možnosť ponúknuť svoj profil pomocou určeného partner search zoznamu, ktorý bude distribuovaný po skončení podujatia.

Registrácia otvorená

Program a registrácia sú k dispozícii na webstránke podujatia. Zaregistrujte sa, prosím, do 9. mája 2022 do 18.00 hod.

Zverejnené 22.4.2022, slord

Pridať do Google Calendar