Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár a networkingové podujatie: Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities


Začiatok: 02. 06. 2021 09:30

Koniec: 02. 06. 2021 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: SLORD, LINO

Miesto konania: Online
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) v spolupráci s Litovskou styčnou kanceláriou pre výskum, vývoj a inovácie (LINO) v Bruseli a ďalšími partnermi Vás srdečne pozývajú na podujatie s názvom „Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities.“

Tento webinár a networkingové podujatie sa uskutoční online dňa 2. júna 2021 od 9:30 do 13:00.

Podujatie je otvorené pre všetkých záujemcov o účasť v projektoch EÚ a nadväzovanie kontaktov a spolupráce s alebo v rámci výskumno-inovačnej komunity v oblasti spoločenských a humanitných vied (Social Sciences and Humanities, SSH) v novom programovom období.

Staňte sa aj Vy účastníkom tohto podujatia a:

ZÍSKAJTE ZNALOSTI o vývoji v oblasti začleňovania SSH do programu Horizont 2020 (2014 – 2020), novej stratégii začleňovania SSH do programu Horizon Europe (2021 – 2027) od rečníkov z Európskej komisie, ako aj o dôležitosti SSH z pohľadu expertov a výskumníkov;

OBJAVTE spektrum príležitostí v rámci programu Horizon Europe a ďalšie príležitosti programov nového viacročného finančného rámca EÚ;

a NADVIAŽTE KONTAKTY ! Využite príležitosť nájsť nových potenciálnych partnerov pomocou katalógu na hľadanie partnerov vytvoreného špeciálne pre túto príležitosť a spoznajte ostatných účastníkov pripojením sa k jednej z troch tematických paralelných miestností pre networking:

  1. Demokracia a vláda
  2. Kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  3. Spoločenské a hospodárske transformácie

Registrácia je povinná a bezplatná. Zaregistrujte sa do 30. mája 2021, 00:00 na tomto odkaze.

  • Program podujatia nájdete tu.

  • Pozvánku v slovenčine nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte organizátorky podujatia:

  • Slovak Liaison Office for Research and Development (SLORD) – Monika Bideau Repčíková (monika.repcikova@cvtisr.sk)
  • Lithuanian RDI Liaison Office in Brussels (LINO) – Brigita Serafinavičiūtė (brigita.serafinaviciute@lmt.lt)

Prezentácie z podujatia:

Videozáznam z podujatia:

Zverejnené 7.5.2021, aktualizované 9.6.2021, slord

Pridať do Google Calendar