Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Vzdelávanie a obehové a udržateľné hospodárstvo


Začiatok: 15. 03. 2022 10:00

Koniec: 15. 03. 2022 13:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: European Bioeconomy Network, Transition2Bio a i.

Miesto konania: online
The European Bioeconomy Network, Transition2Bio, the European Community of Practice for Bioeconomy Education, BIOSKILLS, BIOBec a the European Bioeconomy University (EBU) organizujú dňa 15. 3. 2022 workshop s názvom “Paving the way towards Sustainable Entrepreneurship Education“.

Workshop je určený projektom a iniciatívam, ktoré sa zaujímajú o prepájanie vzdelávania v oblasti udržateľnosti a oblasti podnikania/podnikavosti.

Cieľom je identifikovať dôležité témy, kde sa tieto typy vzdelávania prepájajú pre ich ďalšie využitie pri návrhu kurikúl pre formálne a neformálne vzdelávanie. 

Obsahom workshopu budú:

  • prezentácie inšpiratívnych prípadových štúdií aj
  • interaktívna diskusia účastníkov.

Program a podrobné informácie o workshope

Registrovať sa môžete do 13. marca 2022. Registrovaní účastníci dostanú link na pripojenie mailom.

Zdroj: NCP network, 4. 3. 2022, nakh

Pridať do Google Calendar