Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Virtual Brokerage Event Horizon Europe Cluster 4 – INDUSTRY


Začiatok: 22. 06. 2021 09:00

Koniec: 22. 06. 2021 20:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Fundacion para el Conocimiento madri+d

Miesto konania: online
Tento Brokerage Event organizuje “Fundacion para el Conocimiento madri+d” dňa 22.6.2021 od 9:00 do 20:00 hod. a je zameraný na Klaster 4 programu Horizont Európa. Zameranie podujatia bude na časť priemyslu, ktorá je v pracovnom programe Klastra 4 v destinácii 1 a destinácii 2.

Podujatie sa bude konať online na platforme b2match.

Registrácia je otvorená do 22.6.2021.

Viac informácií a možnosť registrácie

industry brokerage event

Pre viac informácií ku klastru, kontaktujte príslušné NCP na Slovensku.

Zdroj:b2match, 07.06.2021, erh

Pridať do Google Calendar