Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Urban Mobility Day a súťaž inovácií v oblasti mestskej mobility


Začiatok: 19. 09. 2023 13:30

Koniec: 19. 09. 2023 18:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CIVITTA

Miesto konania: Košice
Dňa 19. septembra 2023 sa v rámci najväčšej slovenskej technologickej konferencie SlovakiaTech v Košiciach uskutoční sprievodné podujatie s názvom Urban Mobility Day, so začiatkom od 13:30 hod. Podujatie organizuje spoločnosť CIVITTA Slovakia. Vyžaduje sa REGISTRÁCIA.

Cieľom podujatia je prepojiť partnerov zo súkromného sektora, akademickej obce, verejného a neziskového sektora a podporiť inovatívne projekty v oblasti mestskej mobility.

Panelová diskusia: Výzvy a príležitosti spolupráce na mestských inováciách:

  • Martin Mudrák, Splnomocnenec pre Inovácie a Ekonomický Rozvoj, mesto Košice 
  • Slavomír Oslej, Digital Product Manager at Bratislava, mesto Bratislava 
  • Pavel Vrba, Innovation Lifecycle Officer, EIT Urban Mobility 
  • Heliodor Macko, CEO, SEAK Energetics 
  • Peter Mesarč, Country Manager, Bolt 

Témy:

  • Ako nám môžu inovácie pomôcť dosiahnuť udržateľnú mestskú mobilitu?
  • Príklady podpory spoluprác kľúčových partnerov v riešení mestských inovácií
  • Aké sú možnosti financovania spolupráce cez programy EIT

Súťaž inovácií startupov v oblasti mestskej mobility

Nepremeškajte súťaž startupov zameraných na riešenia v oblasti mestskej mobility. Prihlásiť sa môžu startupy, ktorých riešenia sú napríklad z oblasti: aktívna mestská mobilita, udržateľná mestská logistika, vytváranie verejnej sféry, mobilita budúcnosti, mobilita a energia alebo zníženie znečistenia.

Súťaž sa uskutoční prezenčne dňa 19. septembra od 15:30 hod. v Kulturparku v Košiciach ako súčasť “SlovakiaTech: Urban Mobility Day“.  
Startupy budú mať jedinečnú možnosť predstaviť svoje riešenia pred investormi a odbornou porotou a tak získať:  

  • peňažnú odmenu vo výške 1.000 €,
  • odborné konzultácie so spoločnosťou CIVITTA Slovakia.

Všetci zúčastnení súťažiaci majú možnosť získať odbornú a finančnú podporu v rámci aktivít EIT Urban Mobility na Slovensku a v EÚ.  

Zaregistrovať môžete svoj startup ešte do uzávierky, ktoré končí dňa 8. septembra 2023.  Link na registráciu do súťaže.

Zdroj: EIT a InnoNews, 28. 8. 2023, mit

Pridať do Google Calendar