Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The Annual Research Conference


Začiatok: 15. 11. 2021 09:00

Koniec: 15. 11. 2021 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Pozývame vás na The Annual Research Conference – Výročnú výskumnú konferenciu (ARC), ktorá sa uskutoční dňa 15. 11. 2021 online cez aplikáciu webex. Konferenciu sa tradične koná od roku 2004 a tento roku ju spoluorganizujú Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN) a Spoločné výskumné centrum (JRC).

ARC je fórum excelentnosti, kde si európske inštitúcie vymieňajú poznatky a zapájajú sa do dialógu s výskumníkmi z akademických inštitúcií a expertných skupín, odborníkmi z organizácií občianskej spoločnosti a občanmi. Tento rok GR ECFIN a JRC pozývajú Európsku centrálnu banku (ECB), Európsku investičnú banku (EIB), nadáciu Eurofound a účastníkov konferencie, aby zmapovali európske hospodárstvo po COVID-19, pričom si uvedomujú, že nezvyčajné časy si vyžadujú nekonvenčné politiky. Konferencia víta zistenia skupiny na vysokej úrovni, ktorú zvolal komisár Paolo Gentiloni a ktorá diskutovala o výzvach, ktoré pre Európu predstavuje postpandemické hospodárstvo a spoločnosť.

Účastníci konferencie si vypočujú rečníkov, ktorí budú diskutovať o rôznych témach, ako sú nerovnaké dopady pandémie na občanov, firmy a vlády, dôsledky pandémie na hodnotové reťazce a výrazný vplyv, ktorý mala na deti a ženy v školskom veku. Akademickí výskumníci a predstavitelia EÚ budú diskutovať o tom, ako Plán obnovy a odolnosti pomáha EÚ vyjsť z pandémie COVID-19 silnejšou a odolnejšou.

Pridajte sa k nám na tohtoročnej výmene vedomostí a buďte informovaní. Staňte sa súčasťou ARC21.

Program je už zverejnený.

Registrácia je otvorená.

26.10.2021, kas

Pridať do Google Calendar