Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tematický webinár Európskej rady pre výskum


Začiatok: 16. 03. 2021 09:00

Koniec: 16. 03. 2021 11:45

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR
Národná kancelária Horizontu organizovala tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka Európska rada pre výskum (ERC) v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021-2027).

Podujatie sa uskutočnilo online formou v utorok 16. marca 2021 v čase 9:00 – 11:45. Podujatím Vás sprevádzal Národný kontaktný bod pre ERC.

Program podujatia

PREZENTÁCIE:

Predstavenie programu Horizont Európa a jeho kľúčových noviniek – K. Papánová

Nadchádzajúce príležitosti: Prehľad výziev ERC – Z. Reptová

Praktické rady a tipy: Pohľad hodnotiteľa – E. Benková

Plány ERC v programe Horizont Európa – ERC Super PoC – T. Ruá

Etika v HE 2021 – S. Ftáčniková

Rodové aspekty v HE – A. Bitušíková

Záznam z podujatia zoradený podľa programu

V prípade otázok kontaktujte:
Zuzana Reptová
Zuzana.reptova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar