Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable economy in Horizon Europe


Začiatok: 25. 10. 2023 09:00

Koniec: 26. 10. 2023 16:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Łukasiewicz Research Network

Miesto konania: Varšava

Štát: Poľsko
Kolegovia z poľskej výskumnej siete Łukasiewicz Research Network organizujú v dňoch 25. – 26. októbra 2023 vo Varšave medzinárodné sieťovacie podujatie na tému udržatelnej ekonomiky s názvom “Sustainable Economy in Horizon Europe. International matchmaking & networking (INSE)“.

Podujatie, ktoré organizujú už po druhýkrát, je skvelou príležitosťou pre vytvorenie partnerstiev a spolupráce medzi výskumníkmi a podnkateľmi z rôznych krajín.

Bilaterálne stretnutia budú zamerané na hľadanie partnerov do projektov výziev Klastra 4 (Digitalizácia, priemysel a vesmír, vrátane tých vyhlásených partnerstvom Processes4Planet ), Klastra 5 (Klíma, energetika a mobilita) a EIT Raw Materials – KAVA 12 call. 

Predstavené budú témy a oblasti programu súvisiace s udržateľným hospodárstvom a čistou energiou, najmä na:

  • kritické suroviny a zabezpečenie dodávateľského reťazca surovín,
  • spracovanie a recykláciu odpadu,
  • obehové hospodárstvo,
  • pokročilé materiály a technológie, využívanie vodíka ako suroviny v inovatívnych výrobných procesoch,
  • vývoj účinných technológií na zachytávanie a čistenie CO/CO2 ako vedľajšieho produktu priemyselných procesov

Registrácia na podujatie bude spustená čoskoro.

Podujatie organizujú:

  • Łukasiewicz Research Network – Institute of Non-Ferrous Metals / Industry Contact Point Sustainable Economy,
  • Łukasiewicz Research Network – Warsaw Institute of Technology / Industry Contact Point Low-Emission Technologies and Clean Energy,
  • The Polish Chamber of Commerce for High Technology (IZTECH).

Viac informácií a návrh programu nájdete na stránke podujatia.

mit, 23.8.2023

Pridať do Google Calendar