Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Speed Match International Networking Event 2022


Začiatok: 27. 04. 2022 09:00

Koniec: 28. 04. 2022 16:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EEN

Miesto konania: online
Networkingové podujatie zamerané na nadviazanie obchodných a technologických partnerstiev v oblasti letectva, železničnej a cestnej dopravy s názvomSpeed Match International Networking Event 2022” organizuje sieť Enterprise Europe Network v dňoch 27. -28. apríla 2022.

Registrácia aj účasť na podujatí je bezplatná.

Hero Image

Speed Match International Networking Event 2022 je zameraný na letecký, železničný a automobilový sektor. Cieľom podujatia je, aby spoločnosti s podobnými výrobnými kapacitami nadviazali vzájomné vzťahy a rozšírili svoje obchodné siete. Poskytne účastníkom z podnikov, komôr, klastrov, investorom, verejným inštitúciám a združeniam jedinečnú príležitosť nadviazať obchodné a technologické partnerstvá prostredníctvom vopred naplánovaných bilaterálnych 1:1 stretnutí v online platforme b2match.

Prečo sa podujatia zúčastniť?

  • rozšírite svoju medzinárodnú obchodnú sieť
  • získajte nové medzinárodné kontakty a nové partnerstvá
  • budete mať príležitosť nájsť si nových obchodných/technologických/projektových partnerov a zákazníkov
  • spropagujete svoj produkt/služby a posilníte postavenie svojej spoločnosti na trhu
  • zoznámite sa s novými technológiami, postupmi, projektovými zámermi

Zdroj: b2match, 9.3.2022, mit

Pridať do Google Calendar