Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SNS JU Public Information Day


Začiatok: 27. 01. 2022 10:00

Koniec: 27. 01. 2022 13:00

Typ podujatia: Informačný deň
Informačný deň k otvoreným výzvam európskeho partnerstva Smart Networks and Services JU sa bude konať dňa 27. 1.2022 online.

V rámci Informačného dňa sa budú prezentovať výzvy v rámci pracovného programu SNS JU, ktorý bol zverejnený v decembri 2021.

Viac informácií a možnosť registrácie na podujatie

O partnerstve

Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) je európskym inštitucionalizovaným partnerstvom, ktoré súvisí s časťou Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel, Vesmír programu Horizont Európa.

Dve hlavné misie partnerstva sú:

  • Podpora technologickej suverenity Európy v 6G realizáciou súvisiaceho programu výskumu a inovácií, ktorý vedie ku koncepcii a štandardizácii okolo roku 2025.
  • Posilnenie zavádzania 5G v Európe s cieľom rozvíjať vedúce digitálne trhy a umožniť digitálny a ekologický prechod hospodárstva a spoločnosti.

Viac informácií o výzve SNS JU

Zdroj: https://6g-ia.eu/, 21.01.2022, erh

Pridať do Google Calendar