Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SMI2G – Security Mission Information and Innovation Group


Začiatok: 16. 05. 2022 09:00

Koniec: 17. 05. 2022 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EARTO Working Group Security and De

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
SMIG 2 G

SMIG 2022, ako jedno z najväčších networkingových podujatí klastra 3 programu Horizont Európa, ktoré organizuje EARTO Working Group Security and Defence research, sieť partnerov projektu SEREN, EOS, IMG-S, ECSO a ENLETS, sa po dvoch rokoch vracia v prezenčnej forme v dňoch 16. – 17. 5. 2022 v Bruseli (konkrétne miesto bude upresnené).

SMI2G každoročne hostí významných rečníkov, ktorí v rámci individuálnych alebo panelových diskusií prezentujú svoje odborné vedomosti v oblasti civilnej bezpečnosti a sprostredkuje priestor na predstavenie svojich myšlienok pre tvorbu projektových návrhov, tvorbu konzorcií a bilaterálnej spolupráce pre aktuálne otvorené výzvy týkajúce sa bezpečnostných tém v programe Horizont Európa.

V prípade záujmu o prezentovanie svojho projektového zámeru alebo svojej expertízy sa registrujte na linku nižšie. Deadline pre zaslanie prezentácií je 15. 4. 2022.

Registrácia na podujatie

Kontaktná osoba: Peter Beňo – NCP pre civilnú bezpečnosť pre spoločnosť

Zdroj: SMI2G, 8.4.2022, peb

Pridať do Google Calendar