Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SK-CZ informačný deň – Aktuálne grantové príležitosti v misii Rakovina


Začiatok: 16. 04. 2024 13:00

Koniec: 16. 04. 2024 15:00

Typ podujatia: Webinár
V súvislosti s aktualizáciou pracovného programu pre misie na roky 2023 – 2024 a plánovanou novou výzvou v misii Rakovina, ktorej otvorenie Európska komisia avizovala na začiatok apríla, si vás dovoľujeme pozvať na informačné podujatie venované nadchádzajúcim grantovým príležitostiam v misii Rakovina.

 

Podujatie organizuje Národná kancelária Horizontu v spolupráci s Technologickým centrom Praha dňa 16. apríla v čase 13:00 – 15:00 h v online formáte.

 

Informačný deň má za cieľ uľahčiť záujemcom orientáciu v misii EÚ zameranej na onkológiu a predstaviť aktuálne možnosti, ako sa zapojiť do projektov. Okrem predstavenia tém výzvy sa so svojimi cennými skúsenosťami podelia aj úspešní riešitelia projektov. Podujatie je určené pre univerzity, výskumné pracoviská a tiež zástupcov neziskových organizácií, priemyslu a inovačného ekosystému.

 

Program:

  • Úvodné slovo (prof. MUDr. Marek Svoboda, PhD., riaditeľ MOÚ a člen Mission Board)
  • Základné informácie – pravidlá účasti
  • Predstavenie jednotlivých tém výzvy v misii Rakovina na rok 2024
  • Hodnotiaci proces, vyhľadávanie partnerov a ďalšie praktické informácie
  • Prehľad úspešných projektov v misii s účasťou SK/CZ subjektov
  • Skúsenosti úspešných SK/CZ predkladateľov s projektmi v misii Rakovina
  • Diskusia

 

Pozvánka a program

Registrácia

 

Zdroj: NKH, 19.3.2024, mob

 

Pridať do Google Calendar