Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Security Research Event 2022


Začiatok: 01. 03. 2022 00:00

Koniec: 02. 03. 2022 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK, Francúzske predsedníctvo v Rade EÚ

Miesto konania: Paríž

Štát: Francúzsko
SRE event 2022

Security Research Event 2022 (SRE 2022), ako vlajková konferencia klastra 3 programu Horizont Európa, ktorú organizuje Európska komisia, francúzsky Generálny sekretariát obrany a národnej bezpečnosti (SGDSN) a francúzske Ministerstvo vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií (MESRI) ako podujatie počas francúzskeho Predsedníctva Rade EÚ, sa bude konať 1. – 2. 3. 2022 v Cité des sciences et de l’industrie v Paríži.

Na základe poznatkov získaných zo súčasnej krízy COVID-19 sa podujatie s názvom „Shaping EU Resilience: research and innovation to face future security challenges“ orientuje na potrebu vyššej odolnosti EÚ voči možným budúcim bezpečnostným hrozbám a ako môžu bezpečnostný výskum a inovácie prispieť k celkovej odolnosti EÚ. Okrem toho konferencia poskytne príležitosť diskutovať o integrovanejšej a štruktúrovanejšej spolupráci medzi všetkými zúčastnenými stranami s cieľom zabezpečiť úspešné využitie výsledkov bezpečnostného výskumu.

Program podujatia

Registrácia na podujatie

Kontaktná osoba: Peter Beňo – NCP pre civilnú bezpečnosť pre spoločnosť

Zdroj: SRE, 17.1.2022, peb

Pridať do Google Calendar