Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Secure Societies 2024: Horizon Europe Cluster 3 Brokerage Event


Začiatok: 30. 04. 2024 09:00

Koniec: 30. 04. 2024 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: TÜBİTAK, Sabanc Üniversitesi, Istanbulská priemyselná komora

Miesto konania: Istanbul Chamber of Industry, Odakule, Istanbul

Štát: Turecko

Odkaz: https://www.b2match.com/e/horizon-europe-2024-secure-societies
Dňa 30. apríla 2024 sa bude konať zaujímavé podujatie z oblasti networkingových aktivít pre Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť s názvom „Secure Societies 2024: Horizon Europe Cluster 3 Brokerage Event“ v Istanbule, v Turecku.
Podujatie Secure Societes 2024 organizuje Rada pre vedecký a technologický výskum v Turecku (TÜBİTAK) v spolupráci s Univerzitou Sabancı a Istanbulskou priemyselnou komorou a je otvorené najmä pre policajné orgány, záchranárov, výskumné inštitúcie, univerzity, operátorov, MSP alebo spoločnosti pracujúce v oblasti civilnej bezpečnosti, ktoré majú záujem o spoluprácu pri podávaní projektových žiadostí.

Toto networkingové podujatie je prispôsobené pre záujemcov o účasť na projektoch v rámci výziev pracovného programu Horizont Európa Klaster 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

Podujatie sa bude venovať nasledujúcim kľúčovým témam v rámci tém výzvy 2024 klastra 3 – civilná bezpečnosť pre spoločnosť:

1. Boj proti zločinu a terorizmu (vrátane organizovaného zločinu a počítačovej kriminality)
2. Riadenie hraníc (vrátane colnej bezpečnosti a námornej bezpečnosti)
3. Odolná infraštruktúra
4. Kybernetická bezpečnosť (vrátane bezpečnosti sietí a informačných systémov a certifikácie)
5. Spoločnosti odolné proti katastrofám (vrátane CBRN incidentov; klimatickým rizikám a extrémnym udalostiam; geologickým katastrofám, ako sú zemetrasenia, sopečné erupcie a cunami; pandémie)
6. Posilnený bezpečnostný výskum a inovácie (SSRI)

Všetky podrobnosti a tiež informácie k prezentáciám

Registrácia je už otvorená.

Pridať do Google Calendar