Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SatCom Downstream Days


Začiatok: 03. 05. 2023 12:00

Koniec: 04. 05. 2023 13:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EUSPA

Miesto konania: Praha
SatCom Downstream Days
Zdroj: EUSPA

V dňoch 3. a 4. mája 2023 pozýva EUSPA do svojich priestorov v Prahe na podujatie SatCom Downstream Days. Podujatie poskytuje príležitosť pre používateľov, členské štáty, tvorcov politík a zainteresované strany z odvetvia, aby sa stretli, diskutovali a podelili sa o svoje názory na výzvy, potreby a príležitosti v tomto odvetví.

Súčasťou podujatia bude celý rad pútavých panelových diskusií s používateľmi a zástupcami programov, ako aj príležitosť pre priemyselné subjekty predstaviť svoje nápady na downstream aplikácie. Taktiež bude priestor na matchmaking aj networking medzi účastníkmi.

Účastníci budú mať možnosť vidieť aj ukážky zabezpečených prípadov použitia SatComu v rámci projektu ENTRUSTED financovaného EÚ.

Program na oba dni nájdete na stránke podujatia venovanej registrácii.

Miesto podujatia:

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA),
Janovského 438/2, 170 00 Prague 7, Czech Republic

Viac informácií

Registrácia

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)

EUSPA poskytuje bezpečné a spoľahlivé európske služby satelitnej navigácie a podporuje komercializáciu údajov a služieb programov Galileo, EGNOS a Copernicus. Taktiež koordinuje pripravovaný vládny program satelitnej komunikácie EÚ GOVSATCOM. Od roku 2023 bude zodpovedať za prevádzkové služby programu Space Surveillance and Tracking (SST) Front Desk. EUSPA taktiež zodpovedá za bezpečnostnú akreditáciu všetkých zložiek Vesmírneho programu Únie.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 13.4.2023, autor: kha

Pridať do Google Calendar