Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Restore Our Ocean and Waters & Soil Deal mission


Začiatok: 08. 02. 2022 09:00

Koniec: 08. 02. 2022 16:30

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: TUBITAK

Miesto konania: b2match
Dňa 8. 2. 2022 sa uskutoční medzinárodné networkingové podujatie – Horizon Europe – Mission – Restore Our Ocean and Waters & A Soil Deal mission.

Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) v spolupráci s Sabancı University pozýva zástupcov výskumných inštitúcií, priemyselných organizácií a miestnych orgánov, ktoré majú ambiciózne ciele v oblasti plnenia misií Obnova našich oceánov a vôd & Dohoda o pôde pre Európu na medzinárodné networkingové podujatie.

Podujatie sa uskutoční 8. februára 2022 prostredníctvom online platformy B2Match

Podrobné informácie, registrácia aj program

Podujatie sa koná v rámci projektu technickej pomoci Turecko v Horizonte 2020 Fáza II.

Kontakt na Slovensku

Zdroj, TUBITAK NCP, 25.1.2022, nakh

Pridať do Google Calendar