Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prihlášky do súťaže EUSEW Awards sa uzatvárajú už 2. júla


Začiatok: 02. 07. 2021 00:00

Koniec: 02. 07. 2021 12:00

Typ podujatia: Súťaž

Organizátor: EK
V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie – EU Sustainable Energy Week 2021, ktorý sa uskutoční od 25. – 29. októbra 2021, budú udeľované ceny EÚ za inovácie v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie – The EU Sustainable Energy Awards. Svoje projekty do súťaže môžu prihlásiť jednotlivci aj tímy. Konečný termín na podanie prihlášky je už 2. júla 2021. Do užšieho výberu sa dostanú len najúspešnejšie projekty z oblasti čistej, bezpečnej a efektívnej energie, ktoré bude následne hodnotiť odborná porota a priestor na hlasovanie dostanú aj európski občania.

Ceny “The EU Sustainable Energy Awards” budú udeľované v 4 kategóriách:

  • ENGAGEMENT (uzavreté)
  • INNOVATION (uzavreté)
  • WOMAN IN ENERGY (konečný termín na podanie prihlášky: 2. júl 2021)
  • YOUNG ENERGY TRAILBLAZER (konečný termín na podanie prihlášky: 2. júl 2021)

Obrázok

Podrobná príručka k podaniu prihlášky do súťaže – Awards Guidelines.

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj projekty, ktoré už získali finančnú podporu z EK. Kritériá oprávnenosti jednoducho stanovujú, že žiadosť musí byť praktická. Akademické štúdie a projekty teoretického výskumu bez akejkoľvek dlhodobej aplikácie v reálnom rozsahu priamo súvisiace s obnoviteľnou energiou alebo energetickou efektívnosťou preto nie sú oprávnené.

Prihlasovať svoje projekty môžete do 2. júla 2021 na stránke podujatia EUSEW

Hodnotiace kritéria:

Pre viac informácií prosím kontaktujte priamo EUSEW Secretariat: awards@eusew.eu

Zdroj: EUSEW, zverejnené: 30.6.2021, mit


Pridať do Google Calendar