Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pre-proposal Check Event: Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 19. 01. 2023 10:00

Koniec: 19. 01. 2023 13:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Net4Society

Miesto konania: online
Net4Society, medzinárodná sieť národných kontaktných bodov pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, pripravila Pre-proposal Check Event pre záujemcov o projekty v tejto oblasti. Uzavreté online podujatie pre vybraných účastníkov sa bude konať v rámci Brokerage eventu 19. januára 2023. Záujemcovia so svojimi projektovými zámermi sa môžu prihlásiť do 9. januára 2023.

Hero Image

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí plánujú podať projekt a majú už vypracovaný predbežný projektový zámer (plánované konzorcium, abstrakt, projektové ciele a metodológiu). Vybraní záujemcovia budú pozvaní na online stretnutie so skúseným hodnotiteľom a národnými kontaktnými bodmi a budú mať možnosť prediskutovať svoj projektový návrh.

Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 14. decembra 2022. Informačný deň Európskej komisie pre klaster 2 sa uskutoční 17. januára 2023.

Pracovný program na roky 2023 – 2024

Viac informácií

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP.

Zdroj, 13.12.2022, elz

Pridať do Google Calendar