Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podujatie: Misie EÚ vytvárajúce nové príležitosti – kľúčová úloha trojstranných spoluprác


Začiatok: 17. 05. 2023 09:00

Koniec: 17. 05. 2023 12:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: TRAMI, ERRIN

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Dňa 17. mája 2023 organizuje projekt TRAMI v spolupráci s platformou ERRIN podujatie zamerané na vzájomné vzdelávanie. Podujatie sa bude zameriavať na rolu priemyselných, akademických a verejných predstaviteľov pri dosahovaní zámerov Misií EÚ prostredníctvom trojstranných spoluprác.

Podujatie teda ponúka širokému spektru zainteresovaných osôb jedinečnú príležitosť, ako zintenzívniť spoluprácu a spoločné kroky na dosiahnutie ambicióznych cieľov definovaných misiami EÚ.

Zdroj: trami5missions.eu

Model trojstranných spoluprác v oblasti Misií EÚ

Vytvorenie modelu trojstranných spoluprác sa vzťahuje na spoločné úsilie priemyselnej, akademickej obce a verejných orgánov s cieľom podporiť inovácie a hospodársky rast. Každý z týchto aktérov prináša jedinečný súbor znalostí, zručností, zdrojov a perspektív. Ich spolupráca je nevyhnutná pri riešení komplexných výziev, ako sú napríklad výzvy definované v misiách EÚ.

V kontexte Misií EÚ je prístup trojstranných spoluprác obzvlášť opostatnený. Misie EÚ sú rozsiahle, ambiciózne iniciatívy zamerané na riešenie niektorých z najnaliehavejších výziev, ktorým čelí spoločnosť, ako je zmena klímy, či rakovina. Dosiahnutie cieľov týchto misií si vyžaduje široké úsilie, do ktorého sa zapoja zainteresované strany z celej spoločnosti. V rámci trojstranných spoluprác zohrávajú verejné orgány kľúčovú úlohu pri ich podpore tým, že vytvárajú a poskytujú potrebný rámec na spoluprácu. Spájaním rôznych perspektív a zdrojov môže prístup trojstranných spoluprác pomôcť identifikovať nové príležitosti pre budúce spolupráce, podporiť inovácie a uľahčiť prijatie nových technológií a postupov. Takisto môže pomôcť zabezpečiť, aby sa misie vykonávali spôsobom, ktorý reaguje na potreby rôznych zainteresovaných strán a zohľadňuje miestne a regionálne súvislosti.

Program

Toto podujatie je určené len pre pozvaných účastníkov a koná sa osobne. Ak sa chcete zúčastniť, pošlite svoj záujem na adresu maciej.woszczyk@ncbr.gov.pl do 5. mája 2023.

Zdroje: errin.eu, trami5missions.eu; zverejnené: 26.04.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar