Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podujatie aliancie Ulysseus – Open Event


Začiatok: 11. 05. 2021 09:00

Koniec: 11. 05. 2021 18:00
Aliancia Európskych univerzít Ulysseus organizuje dňa 11.05.2021 verejné podujatie Open Event, prostredníctvom online platformy B2match.

V rámci podujatia bude predstavená Aliancia Európskych univerzít Ulysseus, jej šesť inovačných hubov a ponuka aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť, vrátane spoločných Európskych študijných programov, výskumných a podnikateľských projektov a medzinárodnej mobility v širokej škále tém. Open Event má za cieľ vzájomne prepojiť všetkých, ktorých sa aliancia dotýka, a pomôcť im spoluvytvárať jej štruktúru a tým podporiť priestor pre spoločné projekty a aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií.

Open Event prepojí študentov, výskumníkov, inovátorov, súkromné spoločnosti, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a občanov zo šiestich Európskych krajín aliancie Ulysseus. Túto jedinečnú príležitosť na získanie kontaktov pre nové projekty a aktivity v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ podporí virtuálny priestor s možnosťami nadviazania spolupráce v rámci komunity aliancie.

Podujatie sa bude konať prostredníctvom online platformy B2match, účasť na ňom je bezplatná a registrácia naň je už otvorená.

Program podujatia

Zdroj: TUKE, 29.04.2021, erh

Pridať do Google Calendar