Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora inovácií v cestnej doprave: Horizont Európa a jeho synergie s inými programami EÚ


Začiatok: 04. 10. 2022 09:00

Koniec: 04. 10. 2022 13:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia v spolupráci s európskymi partnerstvami 2ZERO a CCAM organizuje 4. októbra 2022 (09.00-13.00 hod.) online workshop, na ktorom sa bude diskutovať o spôsoboch podpory inovácií v cestnej doprave prostredníctvom programov EÚ.

Pridajte sa  a dozviete sa viac o možnostiach financovania EÚ a finančných príležitostiach v rámci programu Horizont Európa a ďalších (vrátane EIB, CEF ), ktoré môžu pomôcť uviesť na trh nové technológie a systémy a zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v odvetví cestnej dopravy.

Na tomto seminári si vypočujete informácie o tom, ako zvýšiť zavádzanie inovatívnych riešení v cestnej doprave na trh a ako vytvoriť lepšie synergie medzi programom Horizont Európa a ďalšími programami.

Prosíme vás, aby ste sa na seminár zaregistrovali do 29. septembra.

Návrh programu a odkaz na registráciu.

Viac informácií:

Zverejnené: 12.9.2022, slord

Pridať do Google Calendar