Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pitching session in Brokerage Event CL5


Začiatok: 15. 12. 2022 13:00

Koniec: 15. 12. 2022 15:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: GREENET

Miesto konania: online
Partneri z projektu GREENET organizujú burzu partnerov (brokerage event) pre výzvy klastra 5 s názvom “GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 – 2023 calls” v rámci, ktorej bude priestor aj na vlastné krátke prezentácie tzv. pitchingy, v časti pitching session určenej hlavne pre účastníkov z tzv. widening krajín.

Pitching session sa uskutoční 15. decembra od 13:10 do 15:00 hod. online. Aktuálne je plán vyhradiť až štvrtinu prezentačných slotov subjektom z tzv. widening krajín.

Registrácia je nevyhnutná a otvorená

Viac informácií ako správne pripraviť tzv. krátku „pitch“ prezentáciu nájdete na našom webe v e-learningovom videu s názvom Hľadanie partnerov do konzorcia.

Viac informácií ku klastru 5 vám poskytne príslušný Národný kontaktný bod pre KL5

Zdroj: Greenet, 11. 11. 2022, kas

Pridať do Google Calendar