Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Open Science Conference 2022


Začiatok: 08. 03. 2022 10:45

Koniec: 10. 03. 2022 18:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Leibniz Research Alliance Open Science

Miesto konania: online
V dňoch 8. – 10. marca 2022 sa uskutoční 9. výročná medzinárodná konferencia Open Science Conference 2022 pod hlavičkou Leibniz Research Alliance Open Science. Výročná konferencia poskytne jedinečné fórum pre výskumníkov, knihovníkov, odborníkov z praxe, poskytovateľov infraštruktúry, tvorcov politík a ďalšie dôležité zainteresované strany, aby diskutovali o najnovšom a budúcom vývoji v oblasti otvorenej vedy.

open science 2022

Konferencia ponúka pohľady na praktické aj technické inovácie, ktoré slúžia na implementáciu otvorených praktík, ako aj na aktuálny vývoj v oblasti otvorenej vedy. Okrem toho konferencia ponúka mnoho príležitostí na networking a výmenu skúseností.

Program a registrácia na podujatie

Zdroj: Leibniz Research Alliance Open Science, 28.2.2022, mob

Pridať do Google Calendar