Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Open Access Webinar for Authors in Slovakia


Začiatok: 09. 01. 2024 13:00

Koniec: 09. 01. 2024 14:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: CVTI SR
Webinár: Open Access Webinar for Authors in Slovakia. Zdroj: CVTI SR

9. januára 2024 sa uskutoční weninár na tému “Open Access Webinar for Authors in Slovakia”.

Webinár sa bude zaoberať možnosťami, ktoré majú autori na Slovensku na zviditeľnenie a zvýšenie vplyvu svojho výskumu prostredníctvom publikovania v mnohých možnostiach otvoreného prístupu, ktoré ponúka IEEE. Dozviete sa tiež, ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe IEEE na Slovensku. Webinár bude v anglickom jazyku.

Registrácia

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 3. 1. 2024, autor: rpa

Pridať do Google Calendar