Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Online workshop k programu Copernicus


Začiatok: 16. 11. 2021 14:00

Koniec: 17. 11. 2021 17:30

Typ podujatia: Workshop
K programu Copernicus, ktorý je európskym programom pozorovania Zeme, sa bude konať online workshop s názvom Copernicus commercial satellite data and European new space (Copernicus Contributing Missions) v dňoch 16.11.2021 až 17.11.2021

Workshop sa bude zaoberať činnosťou prispievajúcich misií programu Copernicus: komerčnými satelitnými údajmi poskytovanými takzvanými prispievajúcimi misiami programu Copernicus s cieľom reagovať v prvom rade na potreby VHR údajov služieb programu Copernicus.

Súčasťou workshopu bude aj predstavenie vesmírnych aktivít európskych aktérov tzv. New Space sektoru, ktorí zároveň predstavia ako ich činnosť/údaje konkrétne reagujú na dátové potreby/požiadavky služieb Copernicus.

Viac informácií a program podujatia

Zdroj: stránka COSMOS2020plus, 09.11.2021, erh

Pridať do Google Calendar