Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Oficiálny informačný deň Európskej komisie k EIC


Začiatok: 15. 01. 2024 09:00

Koniec: 16. 01. 2024 17:15

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Nová Pracovný program Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2024 bude predstavený na celodennom online podujatí dňa 15. januára 2024 venovanom potenciálnym žiadateľom spolu s prehľadom výsledkov dosiahnutých v rámci predchádzajúcich pracovných programov. Dňa 16. januára 2024 sa následne uskutoční špecializovaný informačný deň zameraný na tematické výzvy EIC.

Predstavitelia z Európskej rady pre inovácie a Výkonnej agentúry pre MSP (EISMEA), Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (GR RTD) a Európskej investičnej banky (EIB) poskytnú prehľad o troch hlavných schémach financovania poskytovaných EIC:

  • EIC Pathfinder: pre pokročilý výskum prelomových technológií alebo technológií, ktoré menia pravidlá hry;
  • EIC Transition: pre transformáciu výsledkov výskumu na inovačné príležitosti;
  • EIC Accelerator: pre jednotlivé spoločnosti na vývoj a rozšírenie prelomových inovácií s vysokým rizikom a vysokým vplyvom.

Tiež sa predstaví široká škála služieb (prístup ku koučom, mentorom, prístup ku globálnym partnerom a inovačnému ekosystému), ktoré všetkým projektom a spoločnostiam financovaným z EIC ponúkajú služby Business Acceleration Services (BAS) a paušálne sumy (lump sums) ako novinka od roku 2024 relevantná pre všetky schémy EIC.

Viac informácií a registrácia na informačný deň

Pre viac informácií o novinkách v EIC si pozrite článok: Nový pracovný program EIC prináša od nového roku viaceré zmeny. Mení sa aj podávanie krátkych návrhov EIC Accelerator, zavádzajú sa paušálne úhrady a konsenzuálne hodnotenie

Zdroj: EK, innonews.blog, 4. 1. 2024, via kas

Pridať do Google Calendar